1. Úvod
1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 1. 9. 2017. Všechny dřívější ceníky a obchodní podmínky tímto ztrácejí svou platnost. Firma si vyhrazuje právo na omyly a změny. Množstevní slevy řeší Kupní smlouva.
1.2. Ceny jsou uváděny v CZK bez DPH.

2. Objednávky

2.1. Všechny objednávky jsou prováděny písemně a zaslány faxem, poštou nebo e-mailem.

3. Potvrzení objednávky
3.1. Veškeré objednávky a termíny dodání jsou platné až po úplném vyjasnění objednávky. Zákazník obdrží od firmy Loco design s.r.o. písemné potvrzení objednávky s termínem výroby zakázky. V případě, že toto potvrzení zákazník neobdrží do 5ti pracovních dní, měl by ve svém zájmu prověřit u firmy Loco design s.r.o. doručení objednávky.

4. Změna objednávky
4.1. Požadavky na změny již potvrzených objednávek mohou být brány v úvahu pouze do okamžiku před započetím výroby. Při již započaté výrobě, není možné změnu objednávky akceptovat.

5. Storno objednávky
5.1. Při stornování objednávky, která se již nachází ve výrobě, požadujeme zaplacení storno poplatků ve výši 50 % z hodnoty objednaného zboží.

6. Platební podmínky
6.1. Při prvním odběru zboží, požadujeme platbu předem nebo v hotovosti při předání zboží. Následné odběry zboží se hradí formou faktury dle Kupní smlouvy.
6.2. Vzorky (zápůjčky) zboží se budou fakturovat s dobou splatnosti 30 dnů. V případě, že se vzorek (zápůjčka) vrátí do 30 dnů nepoškozen zpět, bude faktura stornována.

7. Dodací podmínky
7.1. Dodací podmínky jsou EXW Dýšina. Jiné podmínky mohou být dohodnuty v Kupní smlouvě.
7.2. Zboží je přepravováno na vlastní nebezpečí klienta, pokud dopravu nezajišťuje firma Loco design s.r.o.
7.3. Rozvoz židlí po budově, montáž a další služby si musí zákazník objednat předem. Ceny jsou kalkulovány zvlášť, případně je řeší Kupní smlouva.
7.4. V případě, že dopravu zboží zabezpečuje firma Loco design s.r.o. svými vozidly nebo externími přepravci, bude zboží složeno za první uzamykatelné dveře.

8. Záruční podmínky
Používají-li se na výrobky více než 8 hodin denně, zkracuje se úměrně s tím záruční doba. Tato záruka platí pouze pro kovové, plastové a dřevěné díly a jejich vyměnitelnost. Na plynové písty, látky a čalounění se vztahuje záruční doba 2 roky.
8.1. Záruční doba začíná s dodávkou ze závodu. Pro veškerý sedací nábytek Loco design s.r.o. platí záruční doba uvedená u každého modelu, při denním používání 8 hodin.
8.2. Ze záruky se vylučují:
– škody způsobené používáním v rozporu s předpisy (např. tvrdá kolečka na dlažbě a měkká na koberci/ * škody na základě extremních vlivů okolního prostředí/sluneční paprsky, vlhkost/ * škody na základě neodborných zásahů nebo údržby/ * zákazníkem zaslané

9. Pokyny pro péči
9.1. Používejte pro Vaši objednávku platnou kolekci látek Loco design. Vlastnosti potahových látek jsou popsány na vzorníku látek.
9.2. Látky se čistí kartáčováním, při větším znečištění šamponováním.
9.3. Na kůži nepoužívejte rozpouštědla, krémy na obuv nebo leštící vosk. Doporučujeme pravidelně zbavovat prachu vlhkým hadrem nebo vysavačem. Občas je možno použít prostředek pro péči o kůži.
9.4. Čistění znečistěných míst na kůži provedete nejlépe teplou vodou s rozpuštěným neutrálním mýdlem.
9.5. Dřevěné povrchy čistěte lehce navlhčeným (ne mokrým) hadrem a následně vytřete do sucha.
9.6. Plastové povrchy čistěte měkkým plátnem a čistou vodou, nebo s mírným roztokem mýdla.
Dodací lhůta u standardního provedení je 3 týdny, u speciálního technického provedení je dodací lhůta 5 týdnů.
9.7. Na měkké podlahy (koberec) používejte kolečka tvrdá, na tvrdé podlahy /parkety, lino, dlažba/ kolečka měkká.
9.8. U konferenčních židlí používejte na dřevěné podlahy kluzáky s filcem.

10. Reklamační podmínky
Oznámení viditelných vad musí být provedeno písemně do 7 dnů od data obdržení zboží. Ke sdělení o reklamaci musí být připojeny doklady (faktura, dodací list a přesný popis závady, popřípadě foto). Předmětem výměny jsou pouze vadné součástky. Na vyřízení reklamace si stanovujeme lhůtu 30 dnů, a to ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení a reklamovaný výrobek nebo součástku.